Vanquaille

Dak- en torenwerken

Isolatie van daken

Wanneer u vandaag een woning bouwt of uw dak renoveert komt het aspect isolatie ook onvermijdelijk aan bod. Wij adviseren onze klanten over deze materie indien zij dit wensen, en kunnen in sommige gevallen zelf instaan voor de uitvoering van isolatiewerken. Elke woning vereist een specifieke aanpak en elke materiaalsoort heeft zijn specifieke eigenschappen. Vraag best advies alvorens zelf aan de slag te gaan. De correcte plaatsing is minstens even belangrijk als de dikte en type materiaal. Afhankelijk van de voorziene isolatiewaarde of warmteweerstand (de lamda-waarde is hiervoor een vaste waarde die samen met de dikte de weerstand bepaalt) en de voorziene ruimte berekenen wij voor u het ideale materiaal.