Vanquaille

Dak- en torenwerken

  • Historische gebouwen

Als eigenaar of beheerder van een historisch gebouw heeft u een voortdurende zorg voor het behoud van de goede staat van uw gebouw. Daarbij komen veel aandachtspunten aan bod, het dak is ongetwijfed één van de voornaamste. Een goed onderhouden dak en goten vormen de basis voor jarenlang zorgenloos voorkomen van indringend vocht aan het gebouw. De kosten voor het onderhoud zal u op deze wijze en op termijn vele malen terugverdienen door het voorkomen van grotere schade. Bij grotere gebreken aan het dak maken wij een apart gedetailleerd bestek op. Een meerjarenplan kan u inzicht geven in eventuele toekomstige investeringen aan uw eigendom. Zo kijkt u als een goede beheerder met gerust hart de toekomst tegemoet.

Firma Vanquaille kan instaan voor het periodiek onderhoud aan uw gebouw. Wij hebben ervaring op veel kerken, kastelen, scholen, kloosters en andere historische gebouwen in onze provincie. We werken daarvoor zowel samen met openbare instanties als met particulieren, kerkfabrieken enz.