Vanquaille

Dak- en torenwerken

Daken

Uw oproep handelt in veel gevallen over een nieuw of te vernieuwen dak van een woning. Maar het komt regelmatig voor dat wij gecontacteerd worden n.a.v. een acute situatie bij een bestaand dak en dat bij bezoek ter plaatse een dakprobleem naar voor komt. Betreft het een plaatselijke lekkage of probleem, dan stellen wij meestal en waar mogelijk een klein herstel voor met beperkte tijdsduur en kostprijs. Dit geeft u en ons tevens de tijd om het dak grondiger te inspecteren en indien nodig een offerte op te stellen.

Is het dak algemeen in slechte staat en wenst u over te gaan tot een volledige renovatie, dan werken wij volgens deze principes:

 • Om te beginnen maken wij een grondige studie van uw dak en de nabije omgeving ervan. De vorm van uw dak (architectuur, dakhelling, ….) bepaalt in zekere mate welk type materiaal wij u zullen aanraden voor uw dakbedekking. Uw persoonlijke smaak en budget is de uiteindelijke beslisser in de keuze.
 • Hoe en waar is de woning gelegen, is deze toegankelijk rondom voor werfinstallatie, zijn er aanhorigheden die moeten beschermd worden tijdens renovatiewerken? (veranda, koepels, platte daken, tuindelen…). Deze factoren bepalen mee de prijs van het afgewerkte dak.
 • Belangrijk ook om weten is de toekomstige functie van de zolderruimte. Wenst u deze ruimte in te richten als leef- , slaap- of badruimte dan dient speciaal aandacht uit te gaan naar een degelijk onderdak, isolatieschild en dampscherm.

In de rubriek isolatie wordt iets dieper ingegaan op de verschillende materialen, technieken en dampremmende lagen.

Onderdak en dakbedekkingen

Hier beperken wij ons tot enkele soorten onderdak en dakbedekkingen:


Onderdak

Functie van het onderdak is voorlopige waterdichting tijdens de ruwbouwfase (opbouw) van de woning en als reservedak bij breuk aan de eigenlijke dakbedekking (bv een gebroken pan). Bijkomende functie van het onderdak is het afvoeren van stof en het realiseren van een winddicht dak. We onderscheiden 3 soorten onderdak volgens hun materiaalsoort.

 • Houtvezelplaten (Celit, Gutex,…): houtvezelgebonden stijve platen die waterdicht, isolerend (thermisch en akoestisch), winddicht, stevig, ademend en eenvoudig hanteerbaar zijn. Nadeel: iets duurdere prijs, maar dit is relatief gezien het terugverdieneffect door de winddichtheid en thermisch confort. Aanrader voor bewoonde zolders omwille van al hun voordelen: voornamelijk winddichtheid (tand-groef rondom, tape op hoeken),
 • Soepele folies: gewapende, ademende folies in diverse merken en kleuren houden over het algemeen goed het water en stof tegen en zijn goed ademend. Nadeel is dat deze vrij kwetsbaar zijn en quasi niet isolerend. Prijsgunstig onderdak. Wij raden dit meestal aan voor stapelzolders, bergingen of op een vol dakbeschot met leibedekking.
 • Vezelcementplaten (best gekend onder de merknaam Menuiserite van Eternit): dunne cementvezelplaten (traditionele “roze” platen) zijn duurzaam en plaatsen vlot. Ze zijn moeilijker winddicht te krijgen en ze hebben geen isolerend vermogen. Daardoor kan de menuiserite tegenwoordig moeilijker concurreren met de meer winddichte onderdaktypes.

Dakbedekking

Hellende daken

 • Kleidakpannen: firma Vanquaille kiest ervoor om met een traditionele kleidakpan (bv. Koramic Pottelberg stormpan 44 of Monier Postel 20) te werken omwille van de degelijkheid, bewezen duurzaamheid en plaatsingsgemak. Dit is de echte typisch Vlaamse pan vandaag verkrijgbaar in een groot gamma kleuren en aspecten waaronder de verouderde (vielli) type oud-Latem.
 • Natuurleien:

  een donkergrijs-blauw kleurig natuurprodukt van hoge duurzaamheid dat ontgonnen wordt in leisteengroeves en dat reeds vele eeuwen wordt toegepast als dakbedekking. Het uitzicht is vlak met enige structuur. Als dakbedekking gebruikt worden de natuurleien beschouwd als meest duurzame materiaal mits op een correcte manier geplaatst en op regelmatige basis onderhouden. Dit komt door de unieke combinatie van plaatsings en de eigenschappen van natuursteen op zich. Firma Vanquaille heeft een expertise opgebouwd van generaties lang in het herstellen en vernieuwen van natuurleien daken. Iets duurdere prijsklasse gezien de arbeidsintensieve plaatsing (met haakjes of nagels in dubbele dekking) en de hoge ontginningskost van het materiaal.
 • Kunstleien of vezelcementleien (ook vaak Eternitleien genoemd):

  Eternit is het bekendere merk van vezelcement leien op de markt. De leien zijn machinaal vervaardigd en zien er dus allemaal gelijk uit qua vorm, kleur en afmetingen. Men bekomt dus een strak en vlak uitzicht met een mooi en relatief prijsgunstig materiaal. Aangezien de plaatsing ervan tamelijk arbeidsintensief is komt dit type dakbedekking, dat verkrijgbaar is in diverse maten en kleuren, iets duurder uit dan de gewone kleidakpan.
 • Tegelpannen:

  uit klei gemaakt en gebakken, net zoals een gewone dakpan. De manier van plaatsen neigt meer naar de leibedekking aangezien een echte tegelpan geen sluiting heeft en er gewerkt wordt met een overlapping. Deze pan wordt zo in halfsteensverband geplaatst met dubbele dekking. Heel arbeidsintensief, zeker voor daken met veel dakdoorbrekingen, en daardoor vrij duur als totaalconcept.
 • Zinken dakbedekking:

  meestal dakbanen geplaatst met techniek staande naad zink. Meestal toegepast op de modernere nieuwbouwwoning in natuurzink of gekleurde patina (quartz of antrazink). Vereist een degelijke voorbereiding en ervaring gezien de vele details. Verluchte bebording als drager verplicht, behalve voor speciale toepassingen zoals VM-zink+. Vrij duur gezien de complexere opbouw. Referenties op vraag mogelijk.

Er zijn nog een aantal andere types dakbedekking waar we niet dieper zullen op ingaan aangezien deze minder tot onze specialiteit behoren. Meer uitleg is steeds verkrijgbaar via onze contactpagina. Betreft onder andere metalen dakbedekking (staalplaat, dakpanplaat,…), kunsttofplaten, betonpannen, …

Platte daken

 • epdm:

  wij gebruiken in hoofdzaak gewapende epdm Reitrix voor het afdichten van plaate daken woning, nutsgebouwen, … De plaatsing van Reitrix vraagt geschoolde en ervaren werknemers die zo tot een zeer kwalitatieve dakafdichting komen.
 • roofing:

  voor bepaalde toepassingen wordt nog steeds roofing gebruikt. De gemodificeerde roofings van Soprema zijn technisch uitstekende produkten die de laatste tientallen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt hebben. Voor elke situatie en budget is er een ‘beste produkt’ voor te stellen.