Vanquaille

Dak- en torenwerken

  • Woningen

Een goed onderhouden dak kan 50j tot 100j meegaan. Firma Vanquaille plaatst alle traditionele dakmaterialen: natuurleien, kunstleien, kleidakpannen, koper en zink (staande naad), lood … We hebben historisch gezien een lange traditie in het plaatsen van (natuur)leien. Voor platte daken gebruiken we zink, roofing en gewapende epdm. Wij leveren en plaatsen ook alle dakdoorbrekingen en afwerkingen (goten, afvoeren, dakvlakramen, verluchtingen, prefab-schouwen, …).

Voor het plaatsen van volledige dakkappen of bij zware renovatiewerken aan de houten structuur werken we samen met gespecialiseerde bedrijven. Zijn er tijdens de werken herstellingen nodig aan het houtwerk, dan voeren we die zo mogelijk zelf uit.

Communicatie met de bouwheer is voor ons het start- en eindpunt in het bouwproces. In dagelijks overleg tussen bouwheer, architect en onszelf worden duidelijke afspraken gemaakt.