Vanquaille

Dak- en torenwerken

Preventief onderhoud en langetermijnvisie

Hoe groter uw gebouw, hoe groter het belang van een preventief onderhoud en visie op lange termijn: aandachtspunten en problemen noteren en opvolgen.

Vochtproblemen in een gebouw worden voornamelijk veroorzaakt door infiltratie van regenwater via dak en goten (of door opstijgend vocht). Een preventief onderhoud door ons uitgevoerd voorziet in het reinigen van goten en het nazicht van daken. Problemen worden zo mogelijk direct aangepakt we voorzien hiervoor dan in een tijdelijke herstelling. Nadien wordt de staat van het dak besproken en verdere planning opgemaakt.